Quyết định của bạn?

  • Chọn thảm b’AIR nếu bạn thường xuyên di chuyển và cần thảm mỏng nhẹ.
  • Chọn thảm b’ROCK nếu bạn ưu tiên tính bền và dễ vệ sinh. b’ROCK có thể dùng 10 – 20 năm.
  • Chọn thảm b’EARTH nếu bạn cần thảm yoga chất lượng tốt, giá vừa phải.
  • Chọn thảm b’LOVE nếu bạn muốn tấm thảm tốt nhất.

Vẫn phân vân giữa thảm b’EARTH & b’LOVE? 

Hãy xem phần so sánh chi tiết hơn giữa 2 thảm này!

Quyết định cuối cùng?

  • Chọn b’EARTH nếu bạn đang cân nhắc về giá. b’EARTH là 1 chiếc thảm tốt.
  • Chọn b’LOVE nếu bạn đơn giản muốn một chiếc thảm chất lượng vượt trội về mọi mặt (độ bám, bền, êm).
Go to top