Chúng tôi muốn bạn hài lòng với việc mua hàng và chúng tôi xin lỗi nếu không như vậy. Vì bất kỳ lý do gì khiến bạn không hài lòng, chúng tôi sẵn sàng cung cấp chính sách đổi và trả lại cho tất cả các mặt hàng bạn mua từ chúng tôi nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tất cả các mặt hàng phải còn được đóng gói nguyên vẹn với các thẻ sản phẩm còn nguyên vẹn
  • Tất cả các mặt hàng không bị mòn, chưa qua sử dụng, chưa lau rửa và trong tình trạng ban đầu của nó
  • Biên lai gốc sẽ cần được cung cấp
  • Tất cả các mặt hàng được mua từ trang web của chúng tôi

Nếu không đáp ứng các điều kiện trên, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể xử lý bất kỳ khiếu nại nào về việc đổi hoặc hoàn tiền cho dù các mặt hàng đã được gửi lại cho chúng tôi.

(Các) mặt hàng được bán tại cửa hàng bán lẻ của chúng tôi hoặc thông qua cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi không được đổi hoặc trả lại.

1. GIÁ TRỊ CHO TRAO ĐỔI & TRẢ LẠI

Tất cả các trao đổi và trả lại sẽ được giải quyết trong vòng 10 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn.

2. TRAO ĐỔI & TRẢ LẠI TRỰC TUYẾN

2.1 Bạn sẽ cần hóa đơn gốc cùng với (các) mặt hàng trong tình trạng ban đầu và bao bì.

2.2 Vui lòng gửi email cho chúng tôi về trao đổi của bạn với lời giải thích chi tiết tại sao bạn yêu cầu trao đổi / trả lại.

2.3 Gửi thư cho chúng tôi bưu kiện của bạn thông qua một chế độ bưu chính có thể theo dõi.

2.4 Đợi xác nhận email của chúng tôi và bạn sẽ được thông báo khi Store Credit Voucher trực tuyến của bạn sẵn sàng. Thông thường, thời gian xử lý là 5 ngày làm việc sau khi nhận được bưu kiện của bạn.

2.5 Tất cả các yêu cầu trả lại sẽ chỉ được hoàn trả thông qua Store Credit Voucher trực tuyến. Store Credit Voucher trực tuyến của bạn có giá trị trong 30 ngày và có thể được sử dụng cho lần mua hàng trực tuyến tiếp theo của bạn. Nó hoàn toàn không hoàn lại, không thể gia hạn, không thể đổi thành tiền mặt và không thể trao đổi cho các chứng từ cửa hàng. Store Credit Voucher trực tuyến chỉ áp dụng trực tuyến và không được sử dụng tại các cửa hàng bán lẻ của chúng tôi.

2.6 Các Store Credit Voucher trực tuyến được sử dụng trong một giao dịch đơn lẻ và bất kỳ số tiền vượt quá nào không được sử dụng, sẽ không được hoàn trả.

2.7 Các Store Credit Voucher trực tuyến được cung cấp sẽ có giá mua sản phẩm như được nêu trong hóa đơn gốc. Không hoàn lại tiền cho chi phí giao hàng phát sinh trong các chi phí vận chuyển ban đầu, trả lại và trở đi của các mặt hàng trao đổi.

2.9 Không hoàn lại tiền thuế, thuế quan và thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng cho các đơn đặt hàng ở nước ngoài hoặc để hoàn lại hoặc trao đổi các mặt hàng.

Go to top